ตู้พระไตรปิฎก

posted on 17 Jul 2007 23:19 by bannpeeploy in buddhism

พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

สวัสดีคะทุกท่านๆ ที่แวะเข้ามาหาความรู้กันใน "ตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอย" พลอยจ๋าได้เรียบเรียง พุทธพระประวัติ รวมถึงคำสั่งสอนทั้งในแบบนิทานชาดก ทศชาติทั้ง 10 และยังมีพุทธประวัติของพระอัครสาวกองค์อื่นๆ อีกนะคะ โดยทุกเรื่องจะประกอบด้วยเนื้อเรื่องทั้งตัวอักษร และระบบเสียงออดิโอ ซึ่งสนุกสนานและชวนติดตามมากๆ ถือเป็นการรวมเผยแพร่พระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ให้พวกเราทุกท่านมีความรู้และเข้าใจมากขึ้น

พลอยจ๋าขอให้ทุกท่านมีความสุข อิ่มเอมใจ อยู่ในตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอยนะคะ เชิญเลือกรับฟังบุญกันได้ตามอัธยาศัย ตามหัวข้อเรื่องด้านล่างนี้ได้เลยคะ

ณ วันนี้ใน "ตู้พระไตรปิฎกบ้านพี่พลอย" มีเสียงแห่งธรรมอยู่ 25 เรื่องแล้วคะ

     พุทธประวัติ ; เจ้าชายสิทธัตถะ  

.