สารบัญ กามนิต-วาสิฏฐี

posted on 17 Nov 2007 03:11 by bannpeeploy in buddhism

 นิยายอิงพระพุทธศาสนา ; บ้านพี่พลอย  

กามนิต-วาสิฏฐี  มีทั้งหมด 5 ตอนค่ะ

 

 สารบัญกามนิต-วิสีฏฐี

" กามนิต-วาสีฏฐี "  นิยายเชิงพระพุทธศาสนาเรื่องดัง ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของใครหลายๆ คน  ด้วยวลีเด่นที่คุ้นหู ได้ยินบ่อย ๆ เป็นคำที่แทบจะไม่ต้องแปลความหมายใดๆ เลย นั้นก็คือ  "รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม"  ซึ่งเป็นผลงานการแปลของท่านเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีป โดยในที่นี้บ้านพี่พลอยจะนำมาเสนอเป็นบทละครวิทยุ รวมทั้งหมดเป็น 5 ตอน ซึ่งท่านจะสามารถรับฟังได้ดังต่อไปนี้คะ

  กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  1

  กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  2

  กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  3

  กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  4

  กามนิต-วาสีฏฐี  ตอนที่  5

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

Recommend