สวัสดีค่ะ..วันนี้พลอยจ๋านำภาพประกอบธรรมนิยายชุด ท่องนรกกับพระมาลัย  มาฝากทุกคนค่ะ  โดยเป็นภาพบรรยายสภาพขุมนรกแต่ละขุม พร้อมทั้งอธิบายว่ากระทำเช่นใดมาจึงต้องมาตกนรก  ชดใช้กรรมอย่างนี้  ขอให้ชมกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ละอาย เกรงกลัวต่อบาปกรรมนะคะ 

 สนใจ  รับฟังและอ่านเนื้อเรื่องธรรมนิยาย ชุด ท่องนรกกับพระมาลัย  เชิญคลิ๊กที่นี้คะ 

ในการอันลับล้นพ้นไปแล้วในครั้งก่อน
ภิกษุหนึ่งได้พระพรชื่อพระมาลัยเทพเถร
อาศัยบ้านกำโพดชนบทโรหเจน
อันเป็นบริเวณในแว่นแคว้นแดนลังกา
พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์ประสิทธิด้วยปัญญา
มีศีลครองสิกขาฌานะสมาบัติบริบูรณ์
สิ้นกิเลสประเสริฐศักดิ์สันโดษนักใครจักปูน
รู้หลักศรัทธาพูนใจละเอียดทรงพระธรรม์ ฯลฯ
ปรากฏด้วยรู้หลักมีฤทธิ์นักถึงอรหันต์
อุปมาเหมือนพระจันทร์อันปรากฏในเวหา
คราวนั้นเสด็จลงไปในนรกด้วยกรุณา
เพื่อจะให้เขาสั่งมาแล้วจะบอกแก่ญาติพลัน
พระโมคคัลลาน์ผู้สาวกโปรดนรกทุกทุกวัน
ครั้นแล้วโปรดชาวสวรรค์ด้วยพระธรรมอันฉับเฉียว
พระมาลัยเทพเถรบ่แปลกกันดุจพิมพ์เดียว
รู้ธรรมอันฉลาดเฉลียวอานุภาพเหมือนคันนา ฯลฯ

 ภาพที่ 1  พระมาลัยเทวเถระโปรดยมโลก

ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาล  กำลังไต่สวนผู้ที่ตายไปแล้วใหม่ๆ โดยเป็นบัญชีเล่มใหญ่ตรวจตราดูโดยละเอียดว่า  ใครเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นเคยทำบุญทำทานอะไรไว้บ้าง  เช่น ผู้ชายท่านก็จะเน้นว่า  เคยบวชเรียนเขียนอ่านพระธรรมวินัยไตรสิขาไหม  เคยอยู่ในระเบียบวินัยแค่ไหนเพียงไร  ถ้าเป็นฆราวาส  ท่านก็จะเน้นถามเกี่ยวกับการรักษาศีลห้า  เป็นหลักสำคัญ  โดยมีเลขา ฯ เปิดบัญชีอ่านอย่างละเอียด  พระยายมผู้เสมือนหนึ่งผู้พิพากษานั่งบัลลังก์  คอยตัดสินพิจารณาชี้ขาดอย่างยุติธรรม ถ้าเห็นว่า  บุคคลใดทำคุณงามความดี ทำบุญกุศลไว้มากเป็นพระก็เป็นพระที่ดี  เป็นเณรก็เป็นเณรที่ดี  เป็นประชาชนพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  เป็นผู้มีศีลธรรมกัลยาณธรรมประจำใจว่า  ผู้นั้นตอบตามความเป็นจริงหรือไม่  เพราะทางยมโลกมีบัญชีเป็นหลักฐาน  ใครจะโกหกไม่ได้  มีโทษ  2  เท่าทีเดียว

 ภาพที่ 2  ปาณาติบาต  ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

คือ  ผู้ที่ขาดเมตตาธรรม  มีจิตใจโหดเหี้ยมทารุณ  ได้แก่ทำลายล้างผลาญ    บีดบี้บีฑากันประหัตประหารเหมือนผักเหมือนปลา  โดยถือว่า  ตัวเองมีอำนาจ  มีอิทธิพล  มีพลกำลังจึงประหารหรือเบียดเบียนรังแกผู้ที่มีกำลังน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์ที่มีคุณมาก เช่น  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่มีพระคุณต่อชาวโลกมาก  ยิ่งถ้าทำด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วยิ่งมีเวรมีกรรมติดต่อ  เสมือนหนึ่งเงาติดตัวไปฉะนั้น

 ภาพที่ 3  อทินนาทาน  ลักขโมยทรัพย์สิน

คือ  ผู้ประพฤติผิดศีลข้อ  2  อทินนาทาน  เช่น  ลักขโมยของพระสงฆ์  ฉ้อโกง  ตลอดทั้งฉ้อราษฎร์บังหลวง  และทำลายทรัพย์สินขอผู้มีพระคุณ  เป็นต้น  พูดง่าย ๆ ก็คือมีเจตนาลักหรือถือเอาสิ่งของผู้อื่นโดยอาการขโมย  โดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต  คือว่า  ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น   เช่น  โกงเลือกสวนไร่นา  โกงแผ่นดิน  โกงชาติ  โกงศาสนา  เป็นต้น

 ภาพที่ 4  กาเมสุมิจฉาจารา  ผิดลูก-ผิดผัว-ผิดเมียผู้อื่น  

คือบุรพกรรมของหมู่สัตว์นรก  ผู้กระทำผิดศีลข้อ  3  คือ ข้อ  กาเมสุมิจฉาจาร  คือประพฤติผิดลูกผิดเมียและผิดสามีของผู้อื่น  อย่างนี้เรียกว่า  ล่วงประเวณี  อันเป็นที่รักที่หวงแหนของผู้ที่เป็นเจ้าของ  โดยที่สุดกระทั่งผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  เรียกว่า  พรากผู้เยาว์  หรือผิดจารีตประเพณีแบบแผนโบราณ  ผิดทำนองคลองธรรม  เหล่านี้พระยายมต้องส่งลงนรก  หรือปีนต้นงิ้วโดยไม่ต้องสงสัย  ฯลฯ  สรุปคือเป็นผู้มีราคตัณหามาครอบงำอย่างหนาแน่น

 ภาพที่ 5  มุสาวาทา  พูดโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋น

คือ  เหล่าสัตว์นรกที่มักพูดเท็จ  พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ  พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ความจริง  หรือมักใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นก็เหมือนกัน  ตลอดทั้งผู้ที่มักโกหกหลอกลวง  ด่าว่าบิดามารดา  ครูบาอาจารย์  แม้การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทสถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่ามีพระคุณใหญ่หลวง  หากใครผิดเข้าคือทำผิดหลายกระทง  ผิดศีลข้อที่  4  แล้วยังถือว่าเป็นคนอกตัญญูด้วยทั้งยังถือว่าเป็นผู้หาความเจริญไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ฯลฯ  (ถูกตัดสินทำให้เป็น  บ้า  ใบ้  เสียจริต  เป็นต้น)

 ภาพที่ 6  สุราเมระยะ  เสพย์สิ่งเสพติด สุรา ยาบ้า

คือ  พวกเหล่าสัตว์ที่มักลืมตัวขาดสติความยับยั้งชั่งใจ ดื่มแล้วฤทธิ์เมาทำให้ประมาทล่อแหลมต่อการขาดศีลข้ออื่นๆ ตามมาด้วย